FixPoint


Header Section


Main Content

Prislista

Prislista

Vår support omfattar allt ifrån felsökning, uppgradering, demontering samt montering av enstaka komponenter och installation av programvara till återskapande av data som förstörts av virus etc.

Verkstadsprislista

Felsökning av dator
Genomgång av dator för att finna felande komponenter. Kostnadsförslag ges först efter felsökning. Äldre datorer med w95, w98, NT, 2000, Millenium och XP bedöms från fall till fall. Vid avancerad felsökning kommer timtaxa att debiteras, tex demontering av laptop. 500 kr (400 kr exkl moms)

Felsökning försäkringsärende
Används då vi ska fylla i reparatörsrapport som skickas till försäkringsbolaget, det högre priset beror på våran hantering av försäkringen med bla rapportskrivning, värdering mm. 700 kr (560 kr exkl moms)

Ominstallation av OS
Installationsmedia och licensnyckel samt drivrutiner skall finnas med i originalutförande. I priset ingår även installation av nödvändiga drivrutiner. 500 kr (400 kr exkl moms)

Installation av mjukvara
Vid installation av programvara skall cd-skiva och licensnyckel finnas med i originalutförande. 250 kr (200 kr exkl moms)

Montering av stationär dator
Inmontering av delar till stationär dator, ombyggnad av komplett dator eller utbyte av moderkort. 500 kr (400 kr exkl moms)

Montering av bärbardator
Inmontering och avmontering av delar till bärbar dator, ombyggnad av komplett dator. 700 kr (560 kr exkl moms)

Montering av dator Advanced
Inmontering och avmontering av delar till bärbar dator, ombyggnad av komplett dator inkl moderkortmontering eller avmontering. Gäller även montering av mer avancerade stationära datorer med special komponenter. 500 kr (400 kr exkl moms)

Installation av hårdvara
Installation av datorkomponent och medföljande drivrutiner. Moderkort klassas som “Montering av dator”. 250 kr (200 kr exkl moms)

Backup
Du får en backup på en nyköpt hårddisk/DVD-skiva eller liknande. Skall vi återställa E-posten/Bokmärken o.s.v. tillkommer avgift på 300 kr (240 kr exkl moms). I de fall en backup misslyckas p.g.a. skadad hårddisk eller liknande debiteras en arbetskostnad på 400 kr (320 kr exkl moms). 700 kr (560 kr exkl moms)

Virussökning
Vi kör välkända antivirusprogram och gör allt i vår makt för att få bort virusen, dock lämnas ingen garanti på detta jobb då det är svårt att lyckas, vi rekomenderar en backup samt ominstallation mot att försöka med detta. Kostnaden för virussökningen debiteras även om det inte lyckas. 500 kr (400 kr exkl moms)

Årlig service
Kom ihåg att din dator likväl som din bil behöver underhåll regelbundet. Vi går igenom din dator, rengör där det behövs och tar bort spyware, cookies och onödiga filer. Vi kontrollerar även att din windowsinstallation är korrekt uppdaterad och ger sedan förslag på hur du kan få din dator att arbeta fortare. 500 kr (400 kr exkl moms)

Klar för start
Vi installerar alla program samt tillbehör du köper och ser till att allt fungerar som det ska på din nyköpta dator. Vi bränner även ut återställningsskivor om det är en bärbar dator. 500 kr (400 kr exkl moms)

 

På platsen priser

Installation på plats
Se föregående “Klar för start” samt att vi kör ut datorn och installerar allt på plats. Vi ser till att din internetuppkoppling fungerar och installerar även upp till 3st externa produkter t ex. skrivare och scanners. Vi kan även konfigurera ditt WLAN men då tillkommer dock timtaxa. 500 kr (400 kr exkl moms)

Emergency service, omgående service, Akut
Detta är en kostnad som tillkommer ordinarie servicekostnad, rekomenderas företag som är i behov av akut service. Utryckning sker inom 24 timmar och arbetet sätts igång omgående. +800 kr (640 kr exkl moms)

Timkostnad
Alla andra arbeten debiteras per påbörjad timme. 500 kr (400 kr exkl moms)

Mil ärsetning tillkommer
30 kr / Mil  exkl moms

 


Side Column